Privacy

Algemene Voorwaarden van EstefanoOnatrac Fotografie Limited – greecebeyondsummer.com

U kunt de Privacyverklaring lezen na de algemene voorwaarden.

1 Toepasselijkheid op ondernemers en definities van termen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in hun versie geldig op het moment van de bestelling.

(2) “Consument” voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit voor een doel dat noch aan hun commerciële noch aan hun onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven.

2 Conclusie van een contract, opslag van de contracttekst

(1) De volgende bepalingen met betrekking tot de conclusie van het contract zijn van toepassing op bestellingen via onze internetwinkel http://www.estefanoonatrac.com

(2) In het geval van de conclusie van het contract komt het contract

Estefano Onatrac Fotografie Limited

Company House Nr: 1338 1144
Geregistreerd Kantoor
207 Regent Street

Londen W1B 3HH

Contact: gebruik alstublieft het contactformulier “blijf in contact”.

Voorwaarden.

3 opzegging/ annulering

(1) Bij het boeken van workshops aangeboden op de website, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Registratie voor een van de workshop-evenementen is pas bindend na facturering en betaling. Een annulering is kosteloos tot 10 dagen VOOR aanvang, tot 3 dagen VOOR de aanvang wordt 50% van de workshopvergoeding terugbetaald. Annulering 2 dagen voor of op de dag van de workshop is er geen restitutie. Voor de workshop “Voedselfotografie” gelden andere annuleringsperioden, deze worden vermeld op de boekingspagina, vanwege de kostbare producten. Wij raden aan indien nodig, een annuleringsverzekering af te sluiten.

(2) Verder heeft Estefano Onatrac het recht om gewichtige redenen buitengewoon op te zeggen, in het bijzonder als – overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is de nakoming van het contract onmogelijk maken

4 annuleringsbeleid.

(1) Recht van Herroeping Estefano Onatrac verkoopt uitsluitend drukwerk dat volgens klantspecificaties wordt geproduceerd, zodat het recht van de consument om een koop op afstand te herroepen is uitgesloten, § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB.

Einde van herroepingsrecht.

5 reizen

(1) Bij het boeken van een reis/deelname aan een groepsreis/reizen, zijn de algemene voorwaarden van de organisator van toepassing

6 taal van het contract

(1) De contracttaal is alleen Nederlands/Engels/Duits.

PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt op 23 maart 2023

Deze privacyverklaring voor Estefano Onatrac Fotografie Ltd (‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’), beschrijft hoe en waarom we mogelijk informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’) wanneer u onze diensten (‘Diensten’) gebruikt, zoals wanneer u:

Bezoek onze website op greecebeyondsummer.com of een website van ons die naar deze privacyverklaring verwijst Neem op andere gerelateerde manieren contact met ons op, inclusief eventuele verkopen, marketing of evenementen.

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring zal u helpen uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met onze beleidslijnen en praktijken, gebruik dan onze Diensten niet. Als u nog steeds vragen of zorgen heeft, neem dan contact met ons op via admin(AT)estefanoonatrac(dot)com.

SAMENVATTING

BELANGRIJRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting biedt belangrijke punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details vinden over een van deze onderwerpen door op de link na elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden waarnaar u op zoek bent.

Welke persoonlijke informatie verwerken we? Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u met Estefano Onatrac Fotografie Ltd en de Diensten omgaat, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangt u informatie van derden? We ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we mijn informatie? We verwerken uw informatie om onze Diensten te bieden, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming. We verwerken uw informatie alleen wanneer we een geldige juridische reden hebben om dit te doen.

In welke situaties en met welke soorten partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden.

Hoe houden we uw informatie veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures opgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen. Echter, geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie kan gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet kunnen doorbreken en uw informatie onrechtmatig kunnen verzamelen, openen, stelen of wijzigen.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u geografisch gelegen bent, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Hoe oefen ik mijn rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door ons te contacteren. We zullen elke aanvraag overwegen en handelen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Wilt u meer weten over wat Estefano Onatrac Fotografie Ltd doet met de informatie die we verzamelen?

TOEPASSING

Welke informatie verzamelen we?

Hoe verwerken we uw informatie?

Op welke juridische basissen steunen we om uw persoonlijke informatie te verwerken?

Wanneer en met wie delen we uw persoonlijke informatie?

Gebruiken we cookies en andere volgtechnologieën?

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Hoe houden we uw informatie veilig?

Wat zijn uw privacyrechten?

Controles voor do-not-track-functieshebben inwoners van californië specifieke privacyrechten?

Voeren we updates uit aan deze mededeling?

Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze mededeling?

Hoe kunt u de gegevens die we van u verzamelen inzien, bijwerken of verwijderen?

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Samengevat: We verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

Postadressen.

Contactvoorkeuren.

Namen

Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie automatisch verzameld.
Samengevat: Sommige informatie – zoals uw Internet Protocol (IP) adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contact informatie) maar kan apparaat- en gebruikersinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaat-kenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Net als veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. De informatie die we verzamelen omvat:

Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel precies als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Zo kunnen we GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw Locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u ervoor kiest om dit niet toe te staan, kunt u mogelijk bepaalde aspecten van de Diensten niet gebruiken.

 1. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

Kort gezegd: We verwerken uw informatie om onze Diensten te bieden, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming.

We verwerken uw persoonlijke informatie om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Diensten omgaat, inclusief:

Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dit nodig is om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.

 1. OP WELKE JURIDISCHE BASISSEN STEUNEN WE OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

Samengevat: We verwerken uw persoonlijke informatie alleen wanneer we geloven dat het noodzakelijk is en we een geldige juridische reden (d.w.z. juridische basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wet, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te leveren om onze contractuele verplichtingen na te komen, om uw rechten te beschermen, of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de UK GDPR vereisen dat we de geldige juridische gronden uitleggen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende juridische gronden om uw persoonlijke informatie te verwerken:

Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming heeft gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Wettelijke Verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken waar we geloven dat het noodzakelijk is voor naleving van onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een rechtshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw informatie als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn te onthullen.

Vitale Belangen. We kunnen uw informatie verwerken waar we geloven dat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties die potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon inhouden.

 1. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Kort gezegd: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieën van derden.

Leveranciers, Consultants en Andere Derde-Partij Serviceproviders. We kunnen uw gegevens delen met derde-partij leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten (‘derden’) die diensten voor ons uitvoeren of namens ons en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. We hebben contracten opgesteld met onze derden, die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat ze niets met uw persoonlijke informatie kunnen doen tenzij we hen dat hebben opgedragen. Ze zullen uw persoonlijke informatie ook niet delen met enige organisatie behalve ons. Ze verbinden zich er ook toe de gegevens die ze namens ons bewaren te beschermen en deze te bewaren voor de periode die we instrueren. De categorieën van derden waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn als volgt:

Affiliate Marketing Programma’s

Ordervervullingsdienstverleners

Sociale Netwerken

We moeten uw persoonlijke informatie mogelijk ook delen in de volgende situaties:

Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, elke fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering, of overname van ons gehele bedrijf of een deel ervan aan een ander bedrijf.

Wanneer we Google Maps Platform API’s gebruiken. We kunnen uw informatie delen met bepaalde Google Maps Platform API’s (bijv. Google Maps API, Places API). Om meer te weten te komen over Google’s Privacybeleid, raadpleeg deze link.

Affiliates. We kunnen uw informatie delen met onze affiliates, in welk geval we zullen eisen dat die affiliates deze privacyverklaring respecteren. Affiliates omvatten ons moederbedrijf en eventuele dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die we controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.

 1. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE VOLGTECHNOLOGIEËN?

Kort gezegd: We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën gebruiken (zoals web beacons en pixels) om toegang te krijgen tot of informatie op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, wordt uiteengezet in onze Cookieverklaring.

 1. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

Kort gezegd: We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonlijke informatie alleen bewaren voor zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke informatie langer bewaren dan 90 dagen.

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze informatie ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 1. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

Samengevat: We streven ernaar om uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de beveiliging van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen.

Echter, ondanks onze beveiligingsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet kunnen doorbreken en uw informatie onrechtmatig verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Diensten op eigen risico. U dient alleen toegang tot de Diensten te hebben binnen een veilige omgeving.

 1. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kort gezegd: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), heeft u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven. U kunt uw account te allen tijde herzien, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER en het VK) heeft u bepaalde rechten onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of wissing te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?’ hieronder worden verstrekt.

We zullen elke aanvraag in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten overwegen en erop reageren.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en u gelooft dat we uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt hun contactgegevens hier vinden: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u zich in Zwitserland bevindt, zijn de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier beschikbaar: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Uw toestemming intrekken: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?’ hieronder worden verstrekt.

Houd er echter rekening mee dat dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking niet zal beïnvloeden, noch zal het de verwerking van uw persoonlijke informatie beïnvloeden die wordt uitgevoerd op basis van rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotiecommunicatie: U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotiecommunicatie door te antwoorden met ‘STOP’ of

‘AFMELDEN’ op de SMS-berichten die we sturen, of door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens die in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?’ hieronder worden verstrekt. U wordt dan verwijderd uit de marketinglijsten. Echter, we kunnen nog steeds met u communiceren – bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken, of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat wilt, kunt u meestal kiezen om uw browser in te stellen om cookies te verwijderen en om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit bepaalde functies of diensten van onze Diensten beïnvloeden. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze Diensten, bezoek http://www.aboutads.info/choices/.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op admin@greecebeyondsummer.com.

 1. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (‘DNT’) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten monitoren en verzamelen. Op dit moment is er geen uniforme technologische standaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen gefinaliseerd. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online gevolgd te worden. Als in de toekomst een standaard voor online volgen wordt aangenomen die we moeten volgen, zullen we u informeren over die praktijk in een herziene versie van deze privacyverklaring.

 1. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

Kort gezegd: Ja, als u een inwoner van Californië bent, worden u specifieke rechten verleend met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

De California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de ‘Shine The Light’ wet, staat onze gebruikers die inwoners van Californië zijn toe om van ons, eens per jaar en gratis, informatie aan te vragen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we aan derden hebben bekendgemaakt voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie we persoonlijke informatie in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar hebben gedeeld. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dien dan uw verzoek schriftelijk bij ons in met behulp van de contactgegevens die hieronder worden verstrekt.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij de Diensten hebt, hebt u het recht om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar plaatst op de

Diensten aan te vragen. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neem contact met ons op met behulp van de contactgegevens die hieronder worden verstrekt en vermeld het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Diensten, maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of uitvoerig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, etc.).

 1. VOEREN WE UPDATES UIT AAN DEZE MEDEDELING?

Samengevat: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te voldoen aan relevante wetten.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven door een bijgewerkte ‘Herzien’ datum en de bijgewerkte versie is van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door prominent een kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een melding te sturen. We moedigen u aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op admin(at)greecebeyondsummer(dot)com of per post naar:

EstefanoOnatrac Fotografie Ltd 207, Regent Street

Londen W1B 3HH Verenigd Koninkrijk

 1. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetten van uw land, heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen in sommige omstandigheden. Om te verzoeken om uw persoonlijke informatie te herzien, bij te werken of te verwijderen, dient u een aanvraagformulier in te dienen door hier te klikken.

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Termly’s Privacy Policy Generator.

Greece Beyond Summer background image
en_GBEnglish (UK)